Príspevok k poľskej dráme

Festival Nová dráma 2012 sa vo svojom paralelnom podujatí Fokus Poľsko zameral na dramatickú tvorbu nášho severného suseda a  predstavil novú publikáciu Divadelného ústavu s jednoduchým názvom Poľská dráma. V  knihe sú zahrnutí súčasní poľskí autori, ktorých mená rezonujú v divadelnom svete nielen doma, ale aj v zahraničí. Text Antigona v New Yorku pochádza z pera Janusza Głowackeho a do slovenčiny ho preložil Jozef Marušiak, rovnako ako text Jerzyho Pilcha Lyže svätého otca. Drámy zaradené do knihy Naša trieda od Tadeusza Slobodzianka a  U  nás je to fajn Doroty Masłowskej preložil Tomáš Horváth. Piatou drámou Kufor v preklade Petra Himiča prispela Malgorzata Sikorska-Miszczuk. Úvod knihy a medailóny autorov pripravila Justyna Jaworska (preklad Karol Chmel).