Rozsiahla encyklopédia Brasil – Brazília (Vydavateľstvo Leblon) je dielom trojice autoriek. Anna Koláriková počas svojho diplomatického pôsobenia v tejto krajine zhromažďovala fakty i obrazový materiál, ktorý do výslednej podoby upravila v spolupráci s Evou Hanzelyovou a Katarínou Habánovou. Hoci ide o encyklopédiu, je napísaná príťažlivo, zaujme už od prvých strán. Tie sú venované štátnemu zriadeniu a administratívnemu rozdeleniu Brazílie. Po nich nasleduje relatívne obsiahly prehľad histórie, obyvateľstva, vzdelania a náboženstva. Prehľadne sú spracované aj kapitoly, zaoberajúce sa politickým systémom, hospodárstvom či významnými mestami krajiny. Osobitne upúta časť o kultúre, v ktorej je podrobne zachytený vývoj hudby, tanca a karnevalov, a v časti venovanej vede sa čitatelia dozvedia aj o prvom brazílskom kozmonautovi. Encyklopédiu uzatvára stručný prehľad literatúry a športu tejto krajiny.

Text encyklopédie je napísaný v  portugalčine a  preložený do slovenčiny. Môže teda slúžiť aj ako jazyková učebnica. Osobitné ocenenie si zasluhuje aj grafické spracovanie, ktoré posúva celú publikáciu na vysokú estetickú úroveň.