Profesor Xavier Galmiche pôsobí na Sorbone a zároveň je riaditeľom CIRCE (Centre interdisciplinaire de recherches centre-européennes), Interdisciplinárneho centra stredoeurópskych štúdií.

Sám sa zaoberá sa problémami multikulturality a interdisciplinarity v priestore strednej Európy. Z literatúry sa dosiaľ orientoval predovšetkým na českú literatúru (zvlášť B. Hrabal), istý čas pôsobil v Maďarsku. Počas študijného pobytu na Slovensku zbiera literárne materiály na rozšírenie stredoeurópskych súvzťažností.

Na neformálnom pracovnom stretnutí dňa 7. 2. 2006 v Literárnom informačnom centre sa zúčastnili okrem pracovníkov LIC aj spisovatelia Albert Marenčin, Dušan Mitana, Pavel Vilikovský Ivan Štrpka. Stretnutie sa tak stalo živou orientáciou v súradniciach súčasnej slovenskej literatúry, ponúklo aj literárnu mozaiku dávnej multikultúrnej Bratislavy v súčasných knižných vydaniach a iné. Diskusia sa rozšírila aj na témy literárnych a kultúrno-historických kontaktov medzi tzv. malými národmi; priechodnosť ciest, akými sa dostáva resp. nedostáva literatúra malých stredoeurópskych národov do hlavného riečiska literatúr veľkých jazykov – francúzska, anglická, nemecká; hľadanie podstaty, ktorou sa zakladá tzv. národná identita; a vôbec problém nejednoznačného výkladu pojmu Stredná Európa a obrazu, aká by mohla mať.

Text a foto: Ľubica Suballyová