Proglas v Banskej Bystrici a vo Zvolene

Literárne informačné centrum v spolupráci s mestom Banská Bystrica a odbočkou Spolku Slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici usporiadali prezentáciu knihy Proglas - Preklady a básnické interpretácie. Podujatie sa konalo 18. marca 2013 v Cikkerovej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici v rámci XVII. Literárnej Banskej Bystrice 2013, venovanej pamiatke Mikuláša Kováča, spojenej s Týždňom slovenských knižníc (18. – 21. 3. 2013). So slávnostnými príhovormi vystúpili predsedníčka bystrického SSS Jana Borguľová Hornomičinská, viceprimátorka Mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová a Dana Podracká. Tá uviedla reprezentatívnu publikáciu, ktorú LIC vydalo pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Moderoval a recitoval Juraj Sarvaš. V atraktívnych rozhovoroch o literatúre spojených s čítaním básnickej interpretácie vystúpili básnici Mila Haugová, Juraj Kuniak, Anna Ondrejková, Erik Ondrejička, Dana Podracká a Ján Zambor. Podujatie bolo spojené s autogramiádou.

 


sprava: Mila Haugová,
Ján Zambor, Erik Ondrejička,
Juraj Kuniak, Anna
Ondrejková, Dana Podracká 

Dana Podracká podpisuje
Dana Podracká
 

vľavo Ondrejička
Erik Ondrejička

 

Zvolenský spevácky zbor
Zvolenský spevácky zbor

balíček kníh

Mila Haugová
Mila Haugová

V ten istý deň v podvečerných hodinách pokračovala prezentácia Proglasu vo Zvolene, v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Na podujatí participovali mesto Zvolen, Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene a Thalia Teatro Zvolen. Podujatiu dodal mimoriadnu atmosféru Zvolenský spevácky zbor. Obe podujatia boli hojne navštívené záujemcami o publikáciu. Osobné kontakty a živá prezentácia preniesli odkaz svätých Cyrila a Metoda do prítomnosti a stali sa duchovným monumentom odkazu vierozvestov do modernej Európy.

Dana Podracká