Program XI. ročníka festivalu Capalest

Cap à l’Est v Banskej Štiavnici

15. – 17. 8. 2013

TROJVÝROČIE  JÁN SMREK - JOZEF FELIX
A 20. VÝROČIE ZÁPISU BANSKEJ ŠTIAVNICE DO ZOZNAMU
LOKALÍT SVETOVéHO DEDIČSTVA UNESCO

www.capalest.com

Tohoročný festival Capalest venuje pozornosť trom významným výročiam a chce zdôrazniť význam mesta Banská Štiavnica vo svete kultúry. Je to mesto pamätihodností, ale i mesto pobytu mnohých známych i ne-
známych umelcov – sochárov, maliarov, hercov, spisovateľov, básnikov... aj s nimi, pre nich a  vďaka nim festival pokračuje, vďaka ich pomoci a úprimnému priateľstvu...

 


OFF FESTIVAL

Láska a smrť z mestských hlbín

V mohutnej korune stromu života žije mnoho vtákov – spevavcov. Slávik a posmievač drozd sú na vrchole koruny... majstri spevu... škovránok sa trepoce na výslní, penica s pinkou sa krčia v húšťave zelene...
V Banskej Štiavnici žijú viacerí básnici... a my sme sa rozhodli predstaviť vám ich pod ochranou  mohutných krídel básnikov – každoročných účastníkov festivalu. V tento slávnostný večer priateľstva chceme zasadiť strom našej činnosti do každodennej reality života.
Príďte si v hojnom počte vypočuť svoje spevavce...
Básne Andrey Kočalkovej, Evy Valachyovej, Ľudmily Klimkovej, Pavla Tuleju, Karola Bugára, Antona Pižurného, Zoltána Egryho
Moderujú Ivan Lukáč a Zuzana Kovárová, hudba Slavomír Michna, Jozef Sivák
11. 8., 16:00, Banská Štiavnica, Kaviareň Gavalier – vstup voľný

 

Večer s flamencom

Španielska gitara a tanec
Helena, vnučka slávneho Ramóna zo Sevilly tancuje flamenco už od 7 rokov. Neskôr sa učila od veľkých majstrov v najprestížnejších španielskych školách. V súčasnosti spolupracuje s Kvintetom Luisa Davila, zoskupením, ktoré kombinuje jazz, flamenco a orientálne štýly. Dnes vám Helena Cueto zatancuje na hudbu Turina, Albéniza a de Fallu.
Na gitare ju sprevádza Michel Grizard.
11. 8., 19:00, HoteL Grand Matej - vstupné 6€

Bukrétbanda 

Ženské zoskupenie hrajúce sa s hlasmi prastarých žien v nás. Zoskupenie sa venuje interpretácii tradičných ženských piesní zo Slovenska. Zdrojom a inšpiráciou sú etnomuzikologické archívy. V interpretácii sa snažia zachytiť regionálne špecifiká a výpovednú hodnotu starého sveta.
14. 8., 20:15, Mestské kultúrne centrum - vstupné dobrovoľné 

 

 


CAPALEST V REGIÓNE

S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Quatuor de Guitares de versailles

Štyria muži a dvadsaťštyri strún, štyria muži inšpirovaní najlepšími skladateľmi a upravovateľmi pre gitaru. Významné gitarové kvarteto, ktoré vďaka svojmu talentu prebrázdilo celý svet – Japonsko, Kóreu, Spojené štáty, Austráliu, Európu... nezvyčajné teleso, ktoré povýšilo gitaru na výnimočný nástroj. Jedinečný koncert ponúka najcitlivejšie prepojenie technickej hry a virtuozity. Vypočujete si skladby Bacha, Villa-Lobosa, Monpoua, Brouwera a Turina, ktoré vo vás zanechajú nezabudnuteľné spomienky na ojedinelé umenie.
Hrajú: Michel Grizard, Jean-François Fourichon, Nicolas Courtin, Philippe Rayer
12. 8.  19:00   Kremnica – KostoL sv. Kataríny Alexandrijskej
13. 8.  19:00   Dudince – areál kúpeľov Slovak thermae
14. 8.  19:00   Zvolen – Stará radnica

 

 


JAZZ A POÉZIA

 

 

Jazyk rytmu

Hudbu dvadsiateho storočia nemožno presne špecifikovať formou, zvukom ani rytmom. Noty sú slovami, melódie sú vetami a rytmus samotným životom. Nad tým všetkým vytvára každý prvok hudobného jazyka inšpiráciu pre city a záchvevy – a to je poézia.
A toto nekonečné dohadovanie, ktoré neprináša odpovede, sa pokúšajú vyjadriť Alain Henry a Sébastien Poulin  svojimi obľúbenými nástrojmi – marimbou a vibrafónom.
Predstavia svoj repertoár skladieb, ktoré sú premyslené, prepracované. Sú medzi nimi skladby  klasické aj jazzové, uvedú teda hudbu spontánnu, avšak múdru, s výnimočnou tradíciou a inštinktívnou interpretáciou.
Poriadok a neporiadok budú spoločnou príčinou nepokoja, pôžitku, ktorý vyvolá rytmus, a možno vás unesie na cestu...
16. 8., 19:00, Zvolen – Stará radnica

 


VÝSTAVY

 

Milan Lukáč – do Beba a späť

11. 8., 17:30, Vernisáž Galéria Schemnitz

V spolupráci s galériou

„...berie do ruky krompáč, druhý i ďalší... potom motyku... staré klince... ozubené koleso... i všetok nepotrebný, doničený a unavený šrot... zhromažďuje ho, preskupuje... prevracia a otáča... mieša a miesi vo vzduchu i v ohni a ako čarodejník vytiahne zo svojho kotlíka zvláštne zvery, nevídané kvety, fascinujúce a ohromujúce zvieratá... farebné a živé, ktoré sa nám rútia v ústrety ako jarné kvety či bezočivé drozdy... To je čaro umenia a ohňa, ktorý pretavuje železo.
Milan tu bol a železo si zachováva spomienku na tento okamih vo svojej nehybnosti... pozoruje nás... pozoruje nás tak, ako Milan pozoruje svet, s láskou a s humorom... ktoré sú korením a soľou života... Tak ako čarodejník Merlin, aj umelec prešiel krajom... a zem ostala zmenená... a Milan sa usmieva z kopca nad mestom.“ -mdm-

 

Albert Marenčin - koláže

V spolupráci s Galériou Schemnitz a s Martinom Marenčinom

„Vyzbrojený nožnicami sa ponára do minulých obrazov... do stôp uložených v starých knihách a časopisoch, rytinách, reklamách a cestách... oko behá po papieri a objavuje inú realitu... vystrihuje, spája a prelepuje... a surrealita vystupuje pomaly z papiera ako ľadovce z oceánu... ako meč vymrštený z jazera či Meluzína vo veži... Lepí a prelepuje... precízne, pomaly a trpezlivo... a výsledkom je „vytrysknutie skutočnej reality“ po ohrievaní v termálnych kúpeľoch...
Je to skladačka príbehu, ktorý sa vyvíja a rozvíja a v sebe samom odhalí vlastný skrytý príbeh Archetypu zahrabaného na počiatku samého Bytia... a keď už je príbeh poskladaný, vzniká mandala pripravená hovoriť... Albert, vďaka Ti za Laternu magiku.... a navždy pre mňa zostaneš Veľký Albert...“ -mdm-

 

 


Pre deti s Nicolasom Guy

 

Francúzština pre deti od 6 rokov
Najmenší sa znova môžu stretnúť s Nicolasom a zopakovať si základy jazyka (čísla, smery, farby, užitočné frázy) prostredníctvom školy hrou.
15. 8.  15:00  Botanická záhrada – vstup voľný
16. 8.  15:00  Botanická záhrada – vstup voľný
17. 8.  11:00  Botanická záhrada – vstup voľný

V prípade nepriaznivého počasia – Mestské kultúrne centrum

 

 


15.8.

 

 

15:00  Babylon jazykov

Ako každoročne otvorenie festivalu prenechávame priateľom – básnikom, ktorí prídu na festival a prihovoria sa vám svojím rodným jazykom. V tomto roku budeme mať výnimočnú príležitosť  spoznať francúzskeho básnika Michela Deguyho, príde aj priateľ Capalestu veľký grécky básnik Titos Patrikios a známy indický básnik Vishnu Khare.
Michel Deguy, Titos Patrikios, Vishnu Khare, Claudio Pozzani, Tiziana Colusso, Dana Podracká, Ján Švantner, Peter Šulej, Michal Habaj, Eva Luka, Rút Lichnerová
Magické stretnutie s poéziou v jazykoch zúčastnených krajín
Kaviareň Libresso* – vstup voľný

PRIPOMIENKA ! 15:00 Francúzština pre najmenších s Nicolasom

 

17:00  Generátor X

Tanečno-poetické predstavenie, ktorého námetom je básnická zbierka Generátor X súčasných slovenských básnikov Petra Macsovszkeho, Petra Šuleja a Michala Habaja, stvárňuje poéziu aj tanečnými výrazovými prostriedkami.
Účinkujú: Peter Šulej, Michal Habaj, Jana Tereková, Zuzana Hijaníková
Art café– vstup voľný

 

19:00  Quatuor de Guitares de Versailles

Jedinečný koncert v podaní špičkových interpretov, ktorí povýšili gitaru na výnimočný nástroj. (Viď Cap à l´Est v regióne)
KostoL sv. Kataríny – vstupné 15€/ 10,50€

 

20:30  Stéphane Mallarmé – Hliadka osamenia

Pásmo venované stému výročiu narodenia Jozefa Felixa a Jánovi Švantnerovi, básnikovi a prekladateľovi Mallarmého.
Mallarmé je výnimočný a jedinečný básnik, nekompromisný hľadač absolútnej poézie. Prekladať ho si vyžaduje dokonalé ovládanie francúzskeho jazyka a Ján Švantner ho aj dokonale ovláda spolu s niekoľkými ďalšími slovenskými odborníkmi.
Moment dokonalosti a intimity, ktorý si musíte vychutnať... so sprievodom gitary Charlesa Raguina „dychtivo narábajúceho s každým detailom jazyka“.
Bilingválne francúzsko-slovenské predstavenie.
Účinkujú: Štefan Bučko, Sylvain Macháč a na gitaru hrá Charles Raguin
Rytierska sáLa, Starý záMok – vstupné 10€/ 7€ 

 


16.8.

 

10:00 – 13:00  Prekladateľský seminár

(venovaný Jozefovi Felixovi)
Grand Matej

PRIPOMIENKA ! 15:00 Francúzština pre najmenších s Nicolasom

 

15:00 – 16:30  Prekladateľský seminár

Grand Matej

(SEMINÁRE NIE SÚ OTVORENÉ PRE VEREJNOSŤ)

 

17:00  Slovo navzdory kameňu

Autorské čítanie: Michel Deguy
Art café* – vstup voľný

 

19:30  „CHCEME BÁSNE O LÁSKE“

Pocta Jánovi Smrekovi pri príležitosti 115. výročia jeho narodenia. Dvojjazyčné predstavenie a hudba v podaní troch milovníkov Smrekovej poézie. Započúvame sa do ohlasov Bergsonovej konferencie v Prahe, kde Ján Smrek založil literárny časopis Elán, ktorý zviditeľnil najlepších básnikov svojich čias. Smrek zostáva najcitovanejší a najznámejší z nich. Každý Slovák má v pamäti niektorú z jeho básní... Básnik zbožňujúci ženu, lásku a život – závan jari v literatúre.
Účinkujú: Milan Kňažko, Emília Vášaryová, na viole hrá Peter Vrbinčík, francúzske vstupy Michel de Maulne
„Hymnus  lásky, ktorý si rozhodne nenechajte ujsť...“
Nádvorie Starého zámku - vstupné 15€/ 10,50€

21:30  Francúzske šansóny v Libresse

Na základe mimoriadneho ohlasu a na žiadosť priateľa príde Anne-Marie Bélime aj tento rok, aby znova vystúpila na pódium a zaspievala klasické diela „nízkeho umenia“.
Anne-Marie s novým repertoárom v sprievode akordeonistu Fera Kubiša nás znova zavedie do Vrtkavého zajaca na Montmartri, kde sa básnici cítili ako doma, a zaspieva piesne Edith Piaf a mnohých ďalších...
Kaviareň Libresso - vstupné 6€/ 4,20€

 

 


17.8.

 

 

11:00  Okrúhly stôl: UNESCO a svetová kultúra

(pri príležitosti 20. výročia zápisu Banskej Štiavnice Zoznamu svetového dedičstva UNESCO)
Hostia: Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice, Jozef Labuda, riaditeľ Slovenského banského múzea, Katarína Vošková, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Ľubica Pinčíková, zástupkyňa riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Viera Dvořáková, odborníčka na svetové kultúrne dedičstvo,  Ľubomír Lužina, pracovník Slovenského banského múzea
Nádvorie Kammerhofu – vstup voľný

PRIPOMIENKA ! 15:00 Francúzština pre najmenších s Nicolasom

 

15:00   Moja myseľ je čierna ovca

Autorské čítanie: Titos Patrikios, Tiziana Colusso, Dana Podracká, Ján Švantner
Art café – vstup voľný

 

17:00  Roztrhnutá strana

Autorské čítanie : Claudio Pozzani, Vishnu Khare, Eva Luka
Kaviareň Gavalier* – vstup voľný

 

19:00  Na jednej lodi...

Michel a Charles, starí priatelia, dnešný večer nadviažu na niť básní a hudby, ktorú majú radi a ktorú si vymieňajú... Prednesú nám zopár básní od Villona, Aragona i Deguya, ktorý bude prítomný, možno si aj zaspievajú...
Večer na vlne lásky k poézii a hudbe s jediným cieľom – podeliť sa o tento prchavý okamih.
Účinkujú: Charles Raguin – lutna a gitara, Michel de Maulne – poézia
Odporúčame s pohárom dobrého vína...
Kaviareň Libresso - vstupné 8€/ 5,60€

20:30  Jazzový koncert spojený s poéziou

Jazyk rytmu
Duo perkusionistov, ktorí hrajú jazz i klasiku.
Rytmický večer na dvoch klávesniciach – vibrafón a marimba – farby dreva a kovu v službách najrôznejších kompozícií. Neočakávaná cesta jazykom rytmov rôznych perkusií.
Pražovňa - vstupné 8€

FESTIVAL 2013 UZAVRIEME S ALAINOM A SÉBASTIENOM.

 

 


PRAKTICKÉ informácie:

Prezidenti festivalu: Albert Marenčin a Bernard Noël, umelecký riaditeľ: Michel de Maulne, spolupráca na poetickom programe: Literárne informačné centrum, Miroslava Vallová, Association L´Athanor, administratíva: Lucia Huťanová, ubytovanie a hostia: Igor Lúčanský, logistika a stravovanie: Michal Ševella a Dagmar Zúbková (LIC), vedúci techniky: Peter Petrinec, zastúpenie BBsK: Peter Černek

Kontakt/rezervácie a predaj lístkov/štáb festivalu: Kammerhofská 1, 969 01 Banská
Štiavnica,info zavináč capalest.com, alebo telefonicky na: 0908 559 573

* Zmena programu vyhradená.
Zľavnené vstupné platí pre študentov, dôchodcov a ZŤP.

Navštívte:
www.capalest.com
http://capalest.festival.free.fr