V Slovinsku vznikol návrh na koordinované vzájomné vydávanie slovanských románov. Do projektu sa zapojilo aj Ministerstvo kultúry SR. Literárne informačné centrum sa z poverenia Ministerstva kultúry SR ujalo organizačného zabezpečenia projektu.

Riaditeľ LIC Alexander Halvoník vyzval jednotlivé spisovateľské (Spolok slovenských spisovateľov, Asociáciu organizácií spisovateľov Slovenska) a vedecké organizácie (Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV), aby predložili návrhy do projektu a určili svojho zástupcu do Programovej rady 100 slovanských románov. Dňa10. septembra 2007 sa zišlo prvé pracovné stretnutie rady, na ktorom sa stretli: Ján Bábik (za MK SR), Jozef Bžoch (za Asociáciu organizácií spisovateľov Slovenska), Dana Kršáková (riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV), Mária Kusá (členka Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry), Alexander Halvoník (riaditeľ LIC) a Anna Šikulová (tajomníčka, bez hlasovacieho práva). Zohľadnili aj návrhy neprítomného Andreja Červeňáka (za Spolok slovenských spisovateľov).

Podľa predložených návrhov jednotlivých organizácií rada vybrala odporučila týchto autorov a tituly:

Ladislav Ballek: Pomocník

Stanislav Rakús: Nenapísaný román

Vincent Šikula: Ornament

Rudolf Sloboda: Rozum

Ján Johanides: Marek koniar a uhorský pápež

Pavel Vilikovský: Posledný kôň Pompejí

Dušan Mitana: Koniec hry

Peter Jaroš: Psy sa ženia

Dušan Kužel: Lampa

Anton Baláž: Tábor padlých žien

Náhradné tituly: Peter Pišťanek: Rivers of Babylon; Jaroslava Blažková: Happyendy; Márius Kopcsay: Domov.

(aš)