Dana Podracká, Alexander
Halvoník, Dana Humajová

Dňa 20. augusta sa riaditeľ LIC Alexander Halvoník spolu s Danielou Humajovou a Danou Podrackou predstavili aktivity a náplň práce Literárneho informačného centra poslucháčom tohtoročného kurzu slovenského jazyka pre zahraničných študentov, ktorý sa koná každý rok v Bratislave pod názvom SAS. Mladí aj starší slovakisti, možno budúci prekladatelia či učitelia slovenčiny a propagátori našej literatúry, si so záujmom vypočuli, aké je poslanie LIC, čo všetko realizuje, aké knihy vydáva, aké podujatia pripravuje, akými spôsobmi sa podieľa na šírení slovenskej literatúry a informovaní o nej aj o jej tvorcoch. Predstavenie našej činnosti poslucháčom SASu rozšírilo ich poznatky a v rozhovoroch po vystúpení pracovníkov LIC sa zaujímali aj o možnosti podpory vydávania titulov v zahraničí či o udeľovanie štipendií prekladateľom zo slovenčiny do cudzích jazykov.