Prosbopej slovenského chorľavca žobráka

Ďalšou novinkou z produkcie LIC je titul Jána Zambora o diele Sama Bohdana Hroboňa.

Ján Zambor, básnik, prekladateľ a literárny vedec interpretuje slovenského básnika, folkloristu, prekladateľa, jazykovedca a predstaviteľa mesianistickej línie v slovenskom romantizme Sama Bohdana Hroboňa. Návrh obálky, dizajn a zalomenie vytvoril Dávid Koronczi.

Samo Bohdan Hroboň (1820-1894) sa narodil aj umrel v Liptovskej Sielnici, ktorá leží zatopená spolu s ďalšími dvanástimi obcami na dne Liptovskej Mary. Študoval filozofiu a teológiu v Halle, po návrate sa zapojil do národného hnutia. Po stroskotaní vzťahu so životnou láskou českou vlastenkou Bohumilou Rajskou sa postupne utiahol do samoty. Intenzívne však korešpondoval s Ľudovítom Štúrom či zberateľom folklórnej slovesnosti Adolfom Petrom Zátureckým a s inými, najmä českým národovcom a psychiatrom Karolom Slavojom Amerlingom. V Hroboňovej poézii rezonujú bezhraničné, absolútne rozmery súvisiace s mastickými ašpiráciami a priekopnícka a unikátna slovotvorba. 

Prečítajte si úryvky z predhovoru v tejto publikácii:
"Hroboň je súčasne básnikom neúhybného kritického videnia reality, autentického absolútneho postoja a dištancie od akéhokoľvek konformizmu, k čomu ho vedie jeho duchovnosť. Ako výstižne napísal už O. Čepan, v rámci svojho umeleckého smerovania je prekliatym básnikom.
...
Vydanie popri Hroboňovej básni v mojej textologickej konkretizácii prináša štúdiu, ktorá je pokusom o komplexnejšiu štruktúru analýzy skladby, edično-textologické poznámky obohatené o neskorú kratšiu variáciu básne Pieseň žobráka, slovníček nezvyčajných výrazov a báseň venovanú Hroboňovi, prehľadovú stať Andrey Bokníkovej o živote a tvorbe básnika a preklad úvodného pasusu Prosbopeja do angličtiny od Johna Minahana. 
Knihu možno prirovnať ku galérii jedného obrazu."

Knihu si môžete od dnešného dňa kúpiť v kníhkupectvách po celom Slovensku, odporúčaná MOC je 10€. Za rovnakú cenu si titul môžete objednať priamo od nás a v našej predajni Knihy LIC (Námestie SNP12, Bratislava) ponúkame túto publikáciu za špeciálnu cenu 9€. 

  • Prosbopej slovenského chorľavca žobráka - 0
  • Prosbopej slovenského chorľavca žobráka - 1
  • Prosbopej slovenského chorľavca žobráka - 2