Mali ste už niekedy problém s korupciou? Rady, ako sa proti nej účinne brániť, vám poskytnú publikácie vydané neziskovou mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko (TIS), ktorá u nás pôsobí od roku 1998. o jej činnosti informuje projektová koordinátorka a office manažérka Slávka Šatníková.


TIS podporuje prijímanie a implementáciu protikorupčných opatrení na centrálnej a lokálnej úrovni a prispieva k zvyšovaniu citlivosti verejnosti voči korupcii. Medzi tri hlavné programy TIS patria protikorupčné aktivity v samosprávach, aktivity zamerané na vládu a parlament a aktivity v oblasti verejného obstarávania.

Práve tieto témy sú špecifikom edičnej činnosti, ktorú TIS realizuje od roku 1999. V každej z publikácií sa venujeme konkrétnej oblasti, v ktorej na Slovensku dochádza ku korupcii, a nástrojom, ako proti nej bojovať. Autormi štúdií sú odborníci na danú problematiku, ktorí sú zamestnancami alebo externými spolupracovníkmi TIS. Ide najmä o slovenských expertov, ktorí sa dlhodobo venujú problému boja proti korupcii a patria v daných oblastiach k rešpektovaným odborníkom.

Charakteristickým znakom našej produkcie je aj to, že prevažná väčšina publikácií je distribuovaná bezplatne. Za to vďačíme projektom a sponzorom, ktorí podporujú naše protikorupčné aktivity a bez ktorých by naša organizácia nemohla fungovať. Práve vďaka takémuto predpokladu môžeme publikácie alokovať čo najširšej cieľovej skupine a zabezpečiť, že sa dostanú nielen k aktívnym občanom, študentom či novinárom so záujmom o túto problematiku, ale aj k relevantným decizorom, ktorí majú reálnu moc implementovať protikorupčné programy. Na to, aby sme skutočne oslovili čo najširšiu skupinu ľudí, je celá naša publikačná činnosť zverejnená na web stránke TIS spolu s ukážkou obálky titulu a krátkou anotáciou. Uvedené publikácie sa nachádzajú aj v našej knižnici (viac info na satnikova zavináč transparency bodka sk). Spoplatnené tituly je možné zakúpiť vo vydavateľskom dome ELITA.

V najbližšej budúcnosti sa chystáme vydať publikáciu, v ktorej zhrnieme výsledky monitoringu zverejňovania informácií firmami so 100% majetkovou účasťou štátu a samospráv. Prípadné vydanie ďalších publikácií bude záležať od množstva schválených projektov, ktoré by sme radi uskutočnili.