Vydavateľstvo jedného muža M-EDIT-OR predstavuje jeho majiteľ Ing. Juraj Matlák:

Od sedemdesiatych rokov minulého storočia som sa profesionálne venoval určovaniu chorôb a  škodcov pestovaných rastlín na Ústrednom kontrolnom a  skúšobnom ústave poľnohospodárskom a neskôr som začal poskytovať v tejto oblasti aj poradenstvo pre záhradkárov, ktorí mi zvyčajne položili dve otázky: čo je príčinou poškodenia prinesenej rastliny a čím ju ošetriť. Preto som spracoval stručný prehľad ochrany jednotlivých druhov ovocnín, viniča, zeleniny a okrasných rastlín vo forme brožúry, ktorú som ponúkol niekoľkým vydavateľstvám. Tie však neprejavili o ňu záujem, preto som si v roku 1994 vybavil živnosť na vydavateľskú a poradenskú činnosť v ochrane rastlín a odvtedy Celoročná ochrana záhradných plodín vychádza nepretržite 18 rokov vždy na začiatku nadchádzajúcej sezóny. Je určená predovšetkým záhradkárom ako pomôcka v  boji proti chorobám a škodcom pestovaných záhradných rastlín.

Medzitým som začal poškodenia rastlín aj fotografovať a keď som mal dosť obrazového materiálu, v roku 2003 som spracoval a vydal Atlas chorôb a škodcov ovocnín a viniča, ktorého tretie vydanie sa v súčasnosti dopredáva. O rok neskôr vyšiel podobne spracovaný Atlas chorôb a škodcov zeleniny a tento rok pravdepodobne vyjde jeho tretie vydanie. Na rozdiel od Celoročnej ochrany, ktorá prináša každoročné zmeny v sortimente prípravkov v súlade s oficiálnym Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín, atlasy sú určené na dlhodobé používanie pri určovaní všetkých škodlivých činiteľov, s ktorými sa pestovatelia ovocia a zeleniny stretávajú vo svojich záhradách a s Celoročnou ochranou sa vzájomne dopĺňajú.

Najúspešnejším titulom vydavateľstva M-EDIT-OR je Celoročná ochrana záhrad­ných plodín. Jej tohtoročné vydanie vyšlo v prvých dňoch apríla a väčší priestor venuje biologickým a ekologickým prípravkom, z ktorých viaceré novinky budú dostupné aj pre záhradkárov v malospotrebiteľskom balení.

Farebnú prílohu Celoročnej ochrany záhradných plodín tvoria mesačné aktuality. Čitateľ v nich nájde nielen škodlivé organizmy, ale aj dôležité vývojové štádiá ošetrovaných rastlín, v ktorých treba proti chorobám a škodcom v jednotlivých mesiacoch zasiahnuť.

Všetky tri tituly môjho vydavateľstva sa predávajú predovšetkým v predajniach záhradkárskych potrieb, ale mám pravidelných odberateľov aj medzi kníhkupcami a v posledných rokoch sa dajú kúpiť aj v internetových kníhkupectvách.