Rovnako ako školy, aj divadlá otvorili po letných prázdninách svoje brány. V Nitre sa sezóna každoročne začína Festivalom Divadelná nitra (27. september – 2. október) v Divadle andreja Bagara, v ktorom sa hrávali a zrejme i naďalej budú hrávať aj dramatizácie Ondreja Šulaja.

Známe filmové diela Pomocník, Neha, Všetko, čo mám rád, Sokoliar Tomáš či Muzika sa neodmysliteľne spájajú s menom ich scenáristu Ondreja Šulaja. Okrem práce na filmových a televíznych scenároch hopoznáme najmä ako vynikajúceho dramatika. Kniha Hry (Divadelný ústav a VŠMU 2012) vydaná v edícii Slovenská dráma predstavuje šesť doposiaľ nepublikovaných autorových hier: Ťapákovci, Pomocník, Fila chytá vlhu, O psíčkovi a mačičke, Všetko za národGazdova krv. Hry vznikli na podklade dramatizácie prozaických textov B. Slančíkovej-Timravy, L. Balleka, V. Šikulu, J. Čapka a R. Slobodu. Martina Ulmanová sa v predslove sústreďuje na analýzu Šulajových dramatizačných postupov v dielach, ktoré vznikali v rozmedzí rokov 1975 – 2010. V texte konfrontuje rozdielne postoje teatrológa Stanislava Vrbu a divadelného historika Jána Jaborníka v súvislosti s dramatizáciou románov. Vrbov postoj je skôr skeptický, naopak Jaborník uznáva možnosti rozvíjania špecifických inscenačných postupov. Ako príklad uvádza práve Šulajovu kvalitnú dramatizáciu Ballekovho románu Pomocník, v ktorej podľa jeho slov „psychologicky obsažné, vo vývine a vzťahoch bohato rozpracované postavy ďaleko prevyšovali zjednodušené a zredukované schémy a núkali interpretom tvárny materiál a najmä hercom vďačné príležitosti.“ Ondrej Šulaj pri spracovávaní prozaických predlôh do dialógov pristupoval s veľkou invenciou a zvolil vlastný autorský prístup. Všetky hry uverejnené v publikácii sú nám známe z repertoáru divadiel, o ich diváckej obľúbenosti svedčia početné inscenácie na divadelných doskách.