Niektoré knihy sú výnimočné svojím obsahom, iné aj vzhľadom. Takou je i Hodvábna cesta Marca Pola (SPN – Mladé letá 2012, preklad Alojz Keníž). Už na prvý pohľad upúta krásnou červenou väzbou pripomínajúcou hodváb. Obálku zdobí zlatý kompas napovedajúci, aký literárny žáner sa nám dostal do rúk. Cestopis. A nie hocijaký! Priamo z rozprávania bohatého Benátčana a najslávnejšieho cestovateľa – Marca Pola, ktorý ako jeden z prvých Európanov spoznal východnú Áziu. Časť svojich zážitkov z cestovania nadiktoval spoluväzňovi Rustichellovi. Tento text sa stratil, no zostalo vyše 100 rukopisov a prekladov. Zostavovatelia knihy Hodvábna cesta Marca Pola čerpali z prekladu Henriho Yuela z roku 1903, ktorý zaň získal Zlatú medailu Kráľovskej geografickej spoločnosti. Úvod napísal v roku 1907 anglický spisovateľ John Masefield a dopísal i tzv. Itinerár, teda plán cesty nielen samotného Marca Pola, ale i jeho otca Niccolu, ktorý ako prvý podnikol dobrodružnú cestu do Ázie.

Skutočné cestovanie veľkého Marca začína po tomto krátkom úvode. Jeho cestopisné zápisky alebo, v Polovom prípade navrávačky spoluväzňovi, opisujú cestu po Strednej Ázii a Číne. Niektoré rozprávania o zvieratách či o miestnych zvykoch môžu na dnešného čitateľa pôsobiť úsmevne, no musíme si uvedomiť, že jeho cestovateľské postrehy pochádzajú z 13. storočia. Text je doplnený dobovými maľbami, mapkami, ale tiež fotografiami dokumentujúcimi Polovu cestu. A ako správnemu cestopisu, ani tomuto nechýba množstvo vysvetliviek a poznámok určených pre súčasného čitateľa. Kniha je v propagačných textoch na weboch úzko spojená so slovíčkom luxusný. A je to pravda. Hodvábna cesta Marca Pola je luxusná obsahom i svojím vzhľadom.