V dňoch 9. – 13. júla 2007 sa vo Viedni koná Prvá medzinárodná letná škola diverzity, ktoré usporiadala Rakúska komisia UNESCO. Keďže druhý deň, utorok 10. 7., bol venovaný téme kultúra a jazyky, s cieľom zmapovať najmä dosah a uplatnenie málo rozšírených jazykov, za Literárne informačné centrum sa na tomto podujatí zúčastnili Daniela Humajová a Inka Martinová z Oddelenia zahraničných aktivít.

Účastníci boli rozdelení do troch pracovných skupín, každá mala svoj vlastný program. Zaujímavé boli napríklad prednášky Elisabeth Alberovej z Európskej akadémie, ktorá rozprávala o rôznorodosti európskych jazykov a o menšinových jazykoch, ale aj príspevok Kazumu Matobu z Medzinárodnej spoločnosti pre diverzitu o potrebe dialógu a rôznych stupňoch multikulturálnosti.

Za Slovensko v tento deň popoludní vystúpili D. HumajováI. Martinová s  prednáškou (v angličtine), v ktorej predstavili aj činnosť Literárneho informačného centra. Zamerali sa najmä na viaceré aspekty šírenia malých literatúr (konkrétne slovenskej literatúry) a ich presadzovania v zahraničí. Túto prednášku si vypočulo približne 60 poslucháčov z celého sveta a bola tlmočená aj do posunkovej reči. Mnohí účastníci zjavne nevedeli veľa o Slovensku ani o jeho literatúre. V diskusii boli zodpovedané otázky účastníkov z Írska, z afrických krajín, z Rakúska, Rumunska, Portugalska a z mnohých ďalších. Účastníci jasne vyslovili názor, že len tie jazyky, ktoré sú schopné obsiahnuť všetky nové technológie, majú šancu v budúcnosti dobre fungovať v medzinárodnom spoločenstve.

Informačné materiály v cudzích jazykoch, ktoré vydalo LIC, ako aj čísla SLOVAK LITERARY REVIEW, albumy v angličtine a brožúrky o autoroch vzbudili veľký ohlas a účastníci si ich radi rozobrali.

Naša účasť na tomto jednom dni letnej školy diverzity, venovanom kultúre a jazykom, prispela k oboznámeniu poslucháčov z celého sveta so situáciou v slovenskej literatúre, s problematikou literatúr malých jazykov a s reálnymi možnosťami aj úskaliami ich prekladania, presadzovania a šírenia v zahraničí.

Viac informácií: na www.termnet.org/english/events/idss2007.php