Podľa názoru literárneho vedca Milana Hamadu uprednostňoval Ľudovít Štúr v rámci svojich myšlienkových koncepcií často pred pravdou pravdovernosť, tj. oddanosť konkrétnemu systému ideí. Aké súvislosti a dôsledky má, môže mať a v čase vzniku malo (stať vznikla v rámci polemiky s Vladimírom Mináčom) toto zistenie v širšom kontexte slovenskej kultúry, si môžete prečítať v jednej z reflexií knižky Kritické komentáre (literarnyklub.sk). Dielo Milana Hamadu bolo prezentované 29. novembra v rámci pravidelných stretnutí Literárneho klubu v priestoroch KC Dunaj v Bratislave. Stretnutie konferoval vydavateľ titulu Koloman Kertész Bagala. Literárny historik Vladimír Petrík, bývalý kolega Milana Hamadu, priblížil prítomným časť životných peripetií jedného z najvýznamnejších mysliteľov o slovenskej literatúre. Stručne charakterizoval význam Hamadovej tvorby spočívajúci predovšetkým v zapájaní literatúry do širších súvislostí filozofie, morálky a spoločenského života. Knižka Kritické komentáre tvorí prvú časť trojdielneho cyklu textov Milana Hamadu z rokov 1989 – 2011. Zvyšné časti by spoločne so štvrtým zväzkom rozhovorov mali vyjsť v nasledujúcom roku, kompletný súbor by mali mať čitatelia k dispozícii v septembri 2013 pri príležitosti osemdesiatin tvorcu.