Prváci zadarmo

Miestna knižnica Petržalka pripravila projekt na podporu čítania - zápis do knižnice zadarmo pre všetkých  prváčikov a slávnostné pasovanie na čitateľa knižnice, ktoré sa uskutoční v spolupráci so ZŠ vo vyučovacích hodinách vo všetkých detských pobočkách MKP. Pripravená je aj výstavka nových kníh pre deti v týždni od 7. do 11. novembra. Zadarmo sa môžu prváci zapísať počas celého školského roka aj individuálne. Treba len vypísať prihlášku a odovzdať ju učiteľovi, alebo prísť s rodičom do jednej z pobočiek pre deti a mládež: Vavilovova 24, Ambroseho 4, Furdekova 1, Vyšehradská 27 a Lietavská 14.