Prvý literárny festival Margaréta

Viedenská štvrť Margareten sa vyznačuje jedinečnou koncentráciou spisovateľov, básnikov, scenáristov a dramatikov. Nikde inde v Rakúsku sa vám nepodarí na takom malom priestore stretnúť toľkých zaujímavých autorov. Upozorniť na toto bohatstvo chce aj prvý literárny festival Margaréta, ktorý sa uskutoční 19. a 20. novembra 2004. Bude udelená cena, výška ktorej sa oznámi v danom čase. Víťaza určí nezávislá porota viedenských autorov. Týmto festivalom sa nechce prezentovať len samotná štvrť Margareten, festival je otvorený a vítaní sú všetci domáci a zahraniční autori. Každý autor, ktorý sa chce zúčastniť, môže sa prihlásiť buď v Büchereien Wien, Pannaschgasse 6, 1050 Wien, alebo v Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur, Spengergasse 30-32, 1050 Wien DomL@chello.at Tel./Fax: 0043/1/9419358.

Pretože Margareten je mnohojazyčná štvrť, rozhodnutie, ktorým jazykom sa autor prihovorí publiku, je prenechané nańho.