Prvý ročník Válkovej Trnavy

 

Literárne informačné centrum sa v spolupráci s Klubom spoločnosti Ladislava Novomeského v Trnave a Knižnicou J. Fándlyho v Trnave podieľalo na vyhodnotení a ocenení prác Prvého ročníka literárnej súťaže mladých autorov Válkova Trnava.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 26. júna 2007 v zrkadlovej sieni Divadla J. Palárika v Trnave za účasti predsedníčky Klubu spoločnosti Ladislava Novomeského Janky Ághovej, riaditeľa Agentúry regionálneho rozvoja Petra Bohunického, riaditeľky knižnice J. Fándlyho Emílie Díteovej, víťazky recitačnej súťaže Vansovej Lomničky Magdy Kuciaňovej, spisovateľky Dany Podrackej a ďalších hostí. Porota rozhodla o udelení deviatich cien v troch kategóriách, a to v kategórii A: Poézia študentov stredných škôl (prvú cenu získala Barbora Bardiovská z Trnavy), v kategórii B: Poézia študentov vysokých škôl a mladých ľudí do 30 rokov (prvú cenu získal Richard Lutzbauer z Trnavy) a v kategórii C: Próza študentov stredných škôl (prvú cenu získala Radovana Jágriková z Trnavy).

Úroveň prác bola vysoká najmä v kategórii poézie. Ocenené práce poukazujú na to, že konzumná sloboda nemá zmysel, ak nie je spojená s kreatívnou slobodou. Diskusia o nominovaných textoch sa niesla v duchu Válkovej myšlienky: „Mladé talenty prichádzajú s nevinnými a prísnymi očami, bojujúc za seba, bojujú za literatúru – a to je boj, ktorý treba vybojovať vždy znova, boj, ktorý sa nikdy nekončí.“

Sféry záujmu, o ktorých mladí autori píšu, sú hľadanie duchovnej vertikály, konfrontácia vnímania seba samého ako intelektuálneho problému, ktorý treba zachytiť slovom, a vydať tak svedectvo o sebe, ale aj o novej, nastupujúcej generácii. Ak bola manifestom trnavskej skupiny v rokoch 1954 – 1956 myšlienka „obnovy senzuálneho kontaktu básnika a sveta“, nenapísaným manifestom rodiacej sa mladej generácie tvorcov je hľadanie ozajstnosti vlastnej skúsenosti v dobe informačných a mediálnych technológií, ktoré poskytujú racionálne vysvetlenia, ale zároveň prinášajú samotu pred televíznou obrazovkou, strácanie empatie a novodobé formy sociálneho autizmu.

Práca s mladými talentmi je projekt, ktorý je výzvou nielen pre oblasť individuálnej, ale aj národnej kultúry ako nezastupiteľného nástroja tvorby osobnosti, prerastajúcej región a obohacujúcej rozmer literatúry v pomere k rozmáhajúcej sa nihilizácie čítania a písania.

(dp)

 

  • Prvý ročník Válkovej Trnavy - 0