Prvýkrát na knižnom veľtrhu v Paríži

Slovenská republika sa tento rok po prvýkrát zúčastní v Paríži na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Salon du livre, ktorá sa bude konať v čase od 19. do 24. marca 2004. Parížsky veľtrh sa v posledných rokoch stáva centrálnym knižným podujatím vo frankofónnej oblasti. Organizátorom slovenskej národnej expozície je Literárne informačné centrum a jedným z cieľov účasti na veľtrhu je propagácia slovenských diel a autorov, ktorí majú šancu uplatniť sa v prekladoch na frankofónnnom knižnom trhu. O výstavný priestory sa bude Slovensko deliť s Českou republikou - spoločný stánok bude rozdelený na českú a slovenskú časť, kde budú dve nezávislé expozície, umiestnené v hale 1 pod číslom H 199 v priestoroch Paris Expo-Porte de Versailles. V slovenskom národnom stánku bude vystavených vyše 200 titulov z produkcie 18 vydavateľstiev.
           V rámci našej účasti na Salon du livre pripravilo LIC v spolupráci so svojimi českými partnermi na veľtrhu početné sprievodné akcie: okrúhly stôl na tému Česká a slovenská literatúra a možnosti jej uplatnenia na stredoeurópskom trhu, na ktorom sa zúčastnia autori Lajos Grendel, Daniel Pastirčák, Miloš Urban a Zbyněk Hejda a jeho súčasťou bude aj prezentácia francúzskeho prekladu knihy Slovensko a jeho dedičstvá, diskusia odborníkov na tému Trhy strednej Európy znova otvorené?, prezentácia slovenských a českých ilustrátorov pod názvom Plachetnicou ku hviezdam, ilustrátorská dielňa D. Pastirčáka, M. Koptáka a J. Horvátha s francúzskymi školákmi, autorské čítanie L. Grendela v Maďarskom inštitúte a na záver stretnutie so študentmi a pedagógmi slavistiky a bohemistiky na Ištitúte východných jazykov.

 

Anton Baláž, vedúci literárneho odd. LIC