Publikácia Slovensko a jeho literatúra už aj na internete!

Knižná publikácia od známeho slovenského literárneho vedca PhDr. Vladimíra Petríka, CSc., ktorú LIC vydalo v angličtine je pre svoj značný ohlas sprístupnená celému svetu prostredníctvom internetu v dvoch jazykových mutáciách - slovenskej a anglickej.
           Internetová publikácia je na rozdiel od knižnej (vyšla r. 2001) dvojjazyčná, je v jazyku slovenskom i anglickom, je doplnená aj

o hyperaktívne odkazy na úspešný internetový Album slovenských spisovateľov.


Tento internetový dvojjazyčný titul (Slovensko a jeho literatúra / Slovakia and its Literature) je už druhým dielom spomínaného autora, ktoré sa "objavilo" na internete. V marci tohto roku totiž oddelenie informatiky LIC

vytvorilo a publikovalo na internete dielo Súčasná slovenská literatúra, v ktorom Vladimír Petrík predstavuje výber autorov súčasnej slovenskej literatúry, mapuje obdobie od šesťdesiatych rokov až po súčasnosť s dôrazom na literatúru exilovú aj domácu (tolerovanú komunistickým režimom). Stručne približuje nové trendy v slovenskej literatúre po roku 1989.