Publikácia `Súčasná slovenská literatúra` už aj na internete.

Oddelenie informatiky Literárneho informačného centra vytvorilo a publikovalo na internete dielo známeho slovenského literárneho vedca PhDr. Vladimíra Petríka, CSc. pod názvom Súčasná slovenská literatúra. Autor tu predstavuje výber autorov súčasnej slovenskej literatúry, mapuje obdobie od šesťdesiatych rokov až po súčasnosť s dôrazom na literatúru exilovú aj domácu (tolerovanú komunistickým režimom). Stručne približuje nové trendy v slovenskej literatúre po roku 1989.
           Internetová publikácia je na rozdiel od knižnej (vyšla v marci 2003) dvojjazyčná - v jazyku slovenskom i anglickom, je doplnená o ilustrácie a hyperaktívne odkazy na úspešný internetový Album slovenských spisovateľov.           

A. Matuška

          


A. Matuška