Publikácie ÚSL SAV

V MESTSKEJ KNIŽNICI

V pondelok 29. októbra. sa v galérii Artotéka v Mestskej knižnici v Bratislave konala prezentácia dvoch vedeckých publikácií pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Svoje knižky v zasvätenej diskusii s moderátorkou podujatia Mgr. Ľubicou Somolayovou, PhD. predstavili PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha a Mgr. Michal Habaj, PhD. Druhá moderna. Knižky uviedli PhDr. Vladimír Petrík, CSc. a Milan Šútovec, CSc. Išlo o prvé podujatie v rámci cyklu prezentácií kníh Ústavu slovenskej literatúry SAV na pôde Mestskej knižnice v Bratislave. 12. november bol venovaný knihe Mgr. Vladimíra Barboríka, CSc. Prozaik Gejza Vámoš.  26. novembra bude prezentácia knihy Mgr. Gizely Gáfrikovej, CSc. Zabúdané súvislosti (Štúdie o slovenskej literatúre 17. – 18. storočia). Hosťami podujatia budú Prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. Diskusiu bude viesť Mgr. Timotea Vráblová, CSc.