Do edície Sú­zvuky, ktorú založili pred dvoma rokmi pri Matici slovenskej v Srbsku a  ktorá zahŕňa už niekoľko významných edičných počinov, pribudol nedávno ďalší zaujímavý titul. Po výbere z rurálnej poézie slovenských autorov žijúcich v Srbsku pripravil jeho zostavovateľ Samuel Boldocký aj súbor textov rurálnej prózy autorov z tohto regiónu, teda slovenských spisovateľov tvoriacich na tomto slovenskom ostrovčeku od 19. storočia až po súčasnosť. Vydanie knihy Putá zeme (Matica slovenská v Srbsku) podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavovateľ antológie zameral svoj pohľad najmä na nedocenené realistické obdobie v slovenskej literatúre na Dolnej zemi medzi dvoma vojnami a jeho porovnávanie s postmodernou, ktorá mala tiež veľkú odozvu v súčasnej prozaickej tvorbe Slovákov v Srbsku.