Už po deviaty raz je na Slovensku predvianočný čas, okrem iného, spojený s medzinárodným knižným veľtrhom Bibliotéka. V priestoroch výstaviska Incheba si na tohtoročnej slávnosti knihy pomyselne štrnglo 136 vystavovateľov a niekoľko tisíc návštevníkov. Hrdý prívlastok - medzinárodný - získala Bibliotéka vďaka kultúrnym priaznivcom z Maďarska, Poľska, Španielska, Turecka a ČR.