Literárny večer v Galérii Artotéka Mestskej knižnice v Bratislave patril 12. septembra tvorbe súčasných rakúskych spisovateliek. Zo svojich básnických i prozaických textov čítali Ilse Bremová (na foto vpravo) a Rosemarie Schulaková (na foto vľavo), o slovenský preklad sa postarali Tomáš Gáll a moderátorka podujatia Etela Farkašová. Okrem toho sa prítomní mohli oboznámiť aj s dielom ďalších dvoch autoriek – Sidonie Gallovej a Klary Köttner-Benigniovej. Ukážky z ich textov prečítala vo svojom preklade germanistka Mária Bátorová. Stretnutie zorganizovalo Slovenské centrum PEN v spolupráci so spisovateľskou organizáciou Österreichischer Schriftsteller/innenverband.