Ranil tvár ženy

Vo štvrtok 7. júla v sále mestského v Topoľčanoch vyprevadili na zložité cestičky k čitateľom knihu Ladislava Zrubca Ranil tvár ženy. Knihu topoľčianskou vodou pokrstil primátor mesta Pavol Segeš, ktorý – ako prítomným prezradil autor diela – bol jedným z iniciátorov jej vzniku, keď pred niekoľkými rokmi ponúkol autorovi zaujímavý námet starej topoľčianskej legendy o drevenej plastike v miestnom kostole, ktorá má tvár preťatú jazvou. Autor sa námetu ujal skutočne zodpovedne, v budapeštianskom archíve vypátral aj dobovú správu o udalosti zahalenej do legendy, a v atraktívnom historickom rámci rozprestrel dejovú osnovu románu.

-r-