Rankov čítal v Regensburgu

Večer 17. júna 2015 patril v Regensburgu vg alérii Am Wiedfang slovenskému autorovi Pavlovi Rankovovi. Predstavil sa s nemeckým vydaním svojho úspešného románu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy), ktorý pod názvom Es geschah am ersten September (oder andermal) v preklade Ines Sebesta vyšiel vo vydavateľstve Wieser Verlag. Na úvod večera vystúpil s príhovorom Prof. Dr. Walter Koschmal, ktorý vyzdvihol, že slovenská literatúra sa v nemeckom jazykovom priestore prezentuje stále novými prekladmi súčasných autorov. Situáciu vsúčasnej slovenskej próze stručne načrtla a Pavla Rankova a jeho tvorbu predstavila v rozhovore s autorom Daniela Humajová. Nasledoval prednes ukážky zr ománu v slovenčine v podaní Pavla Rankova a prednes 1. epizódy 1938 z románu v nemčine v podaní Christiny Kallert. Nemecké publikum bolo veľmi pozorné a po podujatí nasledovala živá diskusia k tvorbe adielam autora. Slavisti z univerzity, lektori z Maďarska, Poľska, Česka, Ruska ako aj prekladatelia sa zaujímali aj o zahraničné preklady a ohlasy na jednotlivé Rankovove diela. Prítomní dostali k dispozícii aktuálne číslo Slovak Literary review a propagačné materiály o autorovi a ešte dlho pokračovali v neformálnych rozhovoroch. Literárne podujatie pripravilo Literárne informačné centrum a za nemeckú stranu ho zabezpečovali Prof. Walter Koschmal zinštitútu slavistiky a Mgr. Ľudmila Horká, lektorka slovenského jazyka.

(dh)

Rankov na pódiu rankov
Rankov číta Plagát
skupinová fotka vonku Rankov v rozhovore
na ulici diskusné skupinky