Rankov v rakúskych hlavných správach

 

V stredu 6. 5. 2015 sa o 18.30 konala v Slovenskom inštitúte vo Viedni prezentácia nemeckého vydania knihy Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) – Es geschah am ersten September (oder andermal). Román vpreklade Ines Sebesta vyšiel vo vydavateľstve Wieser Verlag vroku 2014 ajeho vydanie podporila aj KOMISIA SLOLIA. Autora Pavla Rankova v rozhovore predstavila Daniela Humajová. P. Rankov predniesol krátku pasáž z románu v slovenčine a dlhšiu ukážku si diváci vypočuli v nemčine v prednese Jakuba Kavína. Aktuálnu informáciu o knihe a interview s autorom, ktoré pripravila redaktorka Imogena Doderer, odvysielala rakúska televízia v hlavných správach ZIB v utorok 12. 5. 2015.

Viac o knihe na stránke Wieser Verlag