Rapsódie a miniatúry v portugalčine

V rámci projektu Nová Európa vydalo portugalské vydavateľstvo Cavalo de Ferro (Lisabon 2004) ako desiaty zväzok (Eslováqia) edície predstavujúcej literatúry pristupujúcich krajín do Európskej únie Rapsódie a miniatúry (Rapsódias e Miniaturas) Ivana Kadlečíka. Kniha v preklade Lumíra Nahodila, s doslovom Ludvíka Vaculíka, krátkou autorovou biografiou a prekladateľovými poznámkami a vysvetlivkami k textu. Pre zaujímavosť možno spomenúť, že poľskú litreratúru reprezentuje Henryk Sienkiewicz, českú Franz Kafka, maďarskú Géza Czáth a slovinskú Ivan Cankar.