Reprezentačný Proglas V bratislavskom kine Tatra predstavilo vydavateľstvo Perfekt 14. decembra nádhernú publikáciu Proglas. Táto staroslovienska báseň ilustrovaná fascinujúcimi ikonami Edity Ambrušovej a hlaholikou v prevedení Johany Ambrušovej vychádza na Slovensku prvý raz v slovenčine, hlaholike aj angličtine súčasne. Je vybavená štúdiami V. Turčányho, Š. Ondruša a M. Kučeru, medailónikmi autorov, ako aj hlaholskou abecedou. Všetkým, čo sa podieľali na jej príprave a vydaní, patrí hlboká vďaka.

-bi-