Kniha americkej autorky Mary Gabriel pod názvom Love and Capital (Láska a Kapitál) sa zaoberá krehkou rovnováhou medzi osobným a profesionálnym životom a taktiež otázkou, ako sa tieto dve životné dráhy vzájomne ovplyvňujú. Inými slovami – nakoľko Marxovo rodinné zázemie a neskorší ľúbostný vzťah s  manželkou Jenny našli odraz v jeho ideológii a jeho dielach. Dielo nominované v minulom roku na cenu National Book Award nie je len klasickou biografiou, autentickosť mu autorka dodala písaním z  pohľadu reportéra žijúceho v roku 1871. Ide tu teda o živý príbeh vybudovaný na reálnom historickom podklade. A priznajme si – láska, revolúcia a história – to je čitateľsky rozhodne veľmi atraktívna kombinácia.