Revue svetovej literatúry 1/2007

Prvé tohtoročné číslo Revue svetovej literatúry prináša výber zo súčasnej rumunskej prózy, drámy, esejí a poézie. Obsahuje aj bibliografiu minulého ročníka. Ak tento časopis pre prekladovú literatúru nenájdete v svojom kníhkupectve, môžete si ho objednať na e-mailovej adrese: redakcia@rsl.sk