Niekedy je lepšie, keď pôvodný zámer nevyjde. Známa slovenská herečka Soňa Valentová sa rozhodla napísať knihu o manželovi, poprednom divadelnom a televíznom režisérovi Pavlovi Hasprovi. No ťažko vymedziť tému, keď korení ešte v predchádzajúcej generácii divadelníkov či umelecky pôsobiacich predchodcov a prerastá do ďalšej.

A tak vznikol akýsi osobnostný prehľad slovenského divadla zahrnujúci štyridsať rokov, s presahom do minulosti i budúcnosti. Nie je to len výsledkom dĺžky pracovného pomeru režiséra, ale predovšetkým jeho zaujatosti a nehasnúceho zápalu, invencie, vzdelanosti a zápasu o tvar, jednoducho, jeho workoholizmom.

Autorka s vkusom a taktom prezrádza len to najdôležitejšie zo života s Pavlom Hasprom, čo sa priamo dotýka divadla či filmu. Od zoznámenia cez celoživotnú spoluprácu až po nedávny tichý odchod režiséra. Citlivo vníma symboliku okamihov – stretnutie v divadle pri jednej z najslávnejších Hasprových inscenácií Albeeho hry Kto sa bojí Virginie Woolfovej?, až po dni skonu, keď akousi náhodou sú v repertoári zaradom práve jeho inscenácie. Z jednej z nich – Prelet nad kukučím hniezdom, vychádza aj názov knihy Prelet nad životom.

Osobitnú kapitolu venuje „kultovým“ inscenáciám – Milerovej hry Po páde, Cena, Smrť obchodného cestujúceho, Radičkovovmu Pokusu o lietanie, ale najmä Dostojevského dramatizáciám (aj z pera režiséra) Idiot, Bratia Karamazovovci, Zločin a trest. Spomína aj zástoj Pavla Haspru pri uvádzaní slovenských hier – predovšetkým dosiaľ neuvedenej hry Jána Podhradského Holuby a Šulek, kde bolo treba doslova vykopať divadelný tvar z hory textu, ale aj pri hre Petra Kováčika Krčma pod zeleným stromom, ktorá sa stala akousi „maketou Slovenska a jeho ľudí.“ Mnohé z nich zostali zaznamenané len vďaka samoukovi za kamerou – režisérovi. K citlivej téme vzťahu režiséra a hercov necháva vyjadriť sa samého Haspru zo zlomku jeho zamýšľaných pamätí.

Ako sme spomenuli, reč je aj o kariére oboch dcér, muzikálovej hviezdy Kataríny a Natálie – akoby nie, veď aj tu dochádza k vzájomnej spolupráci.

Soňa Valentová myslí aj na čitateľov a zaraďuje chronicky žiadané „veselé príhody z nakrúcania“ ktoré paradoxne pre aktéra často končia na hranici úrazu či smrti.

Dotýka sa aj vypätých okamihov histórie: vojny, ktorá mimoriadne surovo poznačila osud jej rodiny, roku 1968 i následnej „normalizácie“, keď sa lámali charaktery a vynárali sa tie z nižších poschodí, eufóriu Novembra i obdobia rozpoltenosti slovenskej spoločnosti, ktorá poznačila vzťahy k tým, čo jednoducho nešli s prúdom a vyjadrovali sa cez svoje dielo.

Kniha nielen približuje pozadie divadelnej tvorby, ale je aj zdrojom faktografických údajov. Obsahuje tiež fotografický prierez inscenačnou tvorbou režiséra i herečky.

Prelet nad životom vyšiel vo Vydavateľstve Fragment a slávnostná prezentácia sa uskutoční 27. októbra.