Dňa 30. januára 2007 vyhlásila Národná rada SR rok 2007 za Rok Jozefa Miloslava Hurbana. Dňa 19. marca uplynie 190. výročie narodenia J. M. Hurbana (1817, Beckov - 1888, Hlboké).

Tlačová agentúra SR citovala slová predsedu MR SR Pavla Paška: „Som presvedčený, že všetci poslanci slovenského parlamentu si ctia odkaz historicky prvého predsedu Slovenskej národnej rady, odkaz človeka, ktorý položil korene slovenského parlamentarizmu, slovenskej štátnosti a nevdojak aj demokratického vývoja slovenskej spoločnosti."

P. Paška dodal, že štát, ktorý si nepripomína najväčšie osobnosti svojich dejín, zákonite zabúda, a štát, ktorý zabúda na svoju históriu, stráca pôdu pod nohami. V histórii sa skrýva kľúč k pochopeniu našej cesty a nášho smerovania.

Kancelária NR SR sa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom bude podieľať na príprave kultúrnych podujatí a vo vstupnej hale parlamentu bude expozícia historických dokumentov a artefaktov týkajúcich sa života Hurbana.

(r)