Spisovateľ Ľuboš Jurík 1. februára vo V-klube v Bratislave
opäť prezentoval rozsiahlu knihu o Alexandrovi Dubčekovi
Rok dlhší ako storočie (Vyd. Matice slovenskej). Tento bio-
grafický román nezachytáva iba Dubčekov život a kariéru,
ale aj spoločenskú a politickú atmosféru v Československu
v druhej polovici 20. storočia. Dubček si získaval sympatie
najmä tým, že sa zaujímal o život a názory bežných ľudí. Sú-
časťou večera bola aj prezentácia publikácie Ľuba Olacha Politik (Marenčin
PT) – autor v nej ponúka príbeh hotelového manažéra, z ktorého sa stane
bohatý a vplyvný obchodník so zbraňami s kontaktmi v najvyššej politike.