Rok, v ktorom sa vrátia prezenčné veľtrhy

Prečítajte si, na ktorých zahraničných veľtrhoch odprezentujeme slovenskú literatúru.

Literárne informačné centrum organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí spolu so sprievodnými literárno-kultúrnymi podujatiami. Prinášame vám ich prehľad na rok 2022.

 

Bologna Children's Book Fair

Tento unikátny veľtrh pre deti a mládež patrí s viac než päťdesiatročnou tradíciou k najstarším knižným podujatiam. Je dôležitým miestom pre tých, ktorí pracujú v oblasti publikovania obsahu venovaného deťom a tínedžerom. S približne 30 000 návštevníkmi ročne je miestom stretnutia medzinárodného publika a predstavuje jedno z najvýznamnejších celosvetových podujatí v oblasti výmeny autorských práv. Je špecifický svojim tematickým záberom, ale aj udeľovaním viacerých ocenení, ktorých výsledky sú oznamované počas samotného veľtrhu. Patrí sem napríklad BOLOGNARAGAZZI AWARD – jedna z najprestížnejších cien v detskom knižnom sektore zameraná na výber najlepších ilustrovaných kníh.

Stánok s rozlohou 32 m2, každoročne organizovaný LIC, je centrom mnohých tvorivých stretnutí s autormi, vydavateľmi, odborníkmi, umelcami, zahraničnými vydavateľskými profesionálmi i laickými priaznivcami slovenskej detskej literatúry a ilustrácie. Je miestom prezentácie súčasných slovenských knižných titulov literatúry pre deti a mládež, ich propagácie v zahraničí, ktorá prispieva k zviditeľňovaniu našej literatúry nielen pre obchodných partnerov ale aj pre laickú verejnosť. Stánok využívajú agenti LIC a slovenskí vydavatelia ako zázemie na svoje rokovania so zahraničnými partnermi.

Medzníkom v slovenskej účasti bol určite rok 2010, v ktorom bolo Slovensko čestným hosťom bolonského veľtrhu. Vďaka čestnému hosťovaniu vzniklo množstvo prekladov slovenských kníh pre deti a mládež do taliančiny.

V dramaturgii účasti LIC zohľadňujeme špecifickosť tohto knižného podujatia, agenti LIC v rámci svojich stretnutí ponúkajú vybrané knihy literatúry pre deti a mládež na možné vydania v zahraničí.

London Book Fair

Londýnsky knižný veľtrh je profesionálnym trhom, ktorý slúži na rokovania o autorských právach. Združovaním vydavateľských profesionálov zo všetkých kútov sveta sa stáva príležitosťou na vytvorenie spojení s tými najlepšími v odbore. Každý rok v londýnskej výstavnej hale Olympia organizátori privítajú viac ako 25 000 vydavateľských profesionálov z vyše 60 krajín sveta. Veľtrh je určený výhradne pre profesionálnych návštevníkov a patrí k jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších kontraktačných knižných veľtrhov prevažne anglofónneho sveta.

Program London Book Fair Market Focus spolu s partnermi British Council a Britskou asociáciou vydavateľov ponúka britským a medzinárodným vydavateľom príležitosť nadviazať nové obchodné partnerstvá a expandovať na globálne trhy. Kladie dôraz na prehlbovanie obchodných vzťahov s prezentovanou krajinou alebo regiónom a svojim kultúrnym a profesionálnym programom umožňuje a rozširuje obchodné príležitosti. Program Spotlight dáva zasa príležitosť národným literatúram predstaviť sa na medzinárodnej vydavateľskej scéne.

LIC každoročne pripravuje účasť Slovenska formou národného stánku s rozlohou 14 – 22 m2, ktorý je miestom stretnutí zástupcov slovenských vydavateľstiev so zahraničnými partnermi ako aj prezentačným priestorom súčasnej slovenskej literatúry a slúži k zviditeľňovaniu našej literatúry pre obchodných partnerov. Jeho cieľom je predstaviť zahraničným vydavateľom a širokej verejnosti najlepšie výsledky slovenskej knižnej tvorby za ostatné roky.

V dramaturgii účasti LIC zohľadňujeme profesionálny charakter veľtrhu s prevažným zameraním na anglofónny knižný svet.

 

Taipei Book Fair

Tento knižný veľtrh s viac ako tridsaťročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu v Ázii a je skvelou šancou stretnúť sa s odborníkmi z medzinárodného vydavateľského priemyslu.

Vďaka spolupráci medzi LIC a Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom v Taipei vznikla možnosť prezentovať slovenskú knižnú produkciu na tomto renomovanom podujatí. LIC sa zúčastňuje formou spoluúčasti na európskom stánku a nadväzuje na úspešné stretnutia s taiwanskými vydavateľmi, ktorí navštívili Slovensko v júni 2019 a prejavili veľký záujem o slovenské knihy. V ostatnom čase vyšli mnohé preklady slovenských kníh do čínštiny a tiež preklady z čínštiny do slovenského jazyka.

V dramaturgii účasti LIC zohľadňujeme veľký potenciál pri prezentácii kníh pre deti a mládež.

 

Svět knihy Praha

Tento dôležitý stredoeurópsky knižný veľtrh stále naberá na význame, jednak svojím kultúrnym záberom, ale aj ako centrum stretnutí odborníkov v oblasti knižnej kultúry. S tým súvisia aj početné sprievodné podujatia, ktoré veľtrh organizuje, so záberom aj na medzinárodné fóra.

Každoročný výber čestného hosťa a aktuálnych tém je pre návštevníkov veľtrhu jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa mnohých kultúrnych akcií, programov a aktivít, ako aj prezrieť si nové knižné publikácie. Toto významné knižné podujatie známe vysokou návštevnosťou s atraktívnym literárnym programom je na českom trhu bezkonkurenčné. Účasť Slovenska formou národného stánku s rozlohou 48 m2 každoročne pripravuje Literárne informačné centrum. Stánok je miestom početných stretnutí zástupcov slovenských vydavateľstiev so zahraničnými partnermi ako aj prezentačným priestorom súčasnej slovenskej literatúry s cieľom predstaviť zahraničným vydavateľom a širokej verejnosti najlepšie výsledky slovenskej knižnej tvorby za ostatné roky.

Významným medzníkom pre slovenskú literatúru bolo čestné hosťovanie Slovenska na tomto veľtrhu v roku 2013, kedy vzniklo množstvo prekladov slovenských titulov do češtiny.

Dôležitou súčasťou slovenskej prezentácie je aj realizácia sprievodných podujatí – vystúpení slovenských autorov, čo prispieva k zviditeľňovaniu našej literatúry v zahraničí.

V dramaturgii účasti LIC zohľadňujeme festivalovú povahu tohto knižného podujatia a tým adekvátny výber účinkujúcich slovenských autorov. Priama prezentácia kníh a autorov v zahraničí tvorí neodmysliteľnú súčasť literárnej propagácie Slovenska, pretože umožňuje priamy kontakt medzi slovenskými spisovateľmi a zahraničnými čitateľmi.

 

Frankfurter Buchmesse

Tradícia tohto najväčšieho európskeho knižného veľtrhu (so zameraním na profesionálnu ako aj laickú verejnosť) siaha až do roku 1949. S viac ako 7500 vystavovateľmi z približne 100 krajín je najdôležitejším spomedzi svetových medzinárodných knižných trhov.

Prvé tri dni veľtrhu sú vyhradené pre odborníkov knižnej kultúry a tlač. Vtedy sa tu uzatvárajú obchody a vyjednávajú predaje licencií a práv. Ďalšie dva dni sú priestory veľtrhu otvorené pre bežných návštevníkov.

Táto významná knižná platforma má každý rok inú tému a predstavuje čestného hosťa, vybranú krajinu s pútavým kultúrnym a profesionálnym programom, diskusnými fórami, seminármi a výstavami. Počas pandémie Covid 19 bol tento jedinečný veľtrh jedným z prvých, ktorý sa predstavil v digitálnej forme.

Slovenský stánok, ktorý každoročne organizuje LIC, má rozlohu 48 m2 sa nachádza v medzinárodnej hale. Navštevujú ho početní zahraniční hostia, profesionáli z oblasti knižnej kultúry, ale aj laickí návštevníci veľtrhu a slovenskí vydavatelia, ktorí slovenský stánok využívajú ako zázemie na svoje rokovania so zahraničnými partnermi. Jedným z najdôležitejších cieľov stánku je predstaviť zahraničným vydavateľom a širokej verejnosti najlepšie výsledky slovenskej knižnej tvorby za ostatné roky.

V dramaturgii účasti LIC zohľadňujeme kľúčové postavenie tohto knižného podujatia v rámci medzinárodných knižných veľtrhov a s tým súvisiaci fókus na pripravované preklady do nemčiny pre možné čestné hosťovanie v budúcnosti.

 

Buch Wien

Obľúbený Buch Wien patrí medzi najdôležitejšie udalosti v rakúskom knižnom priemysle. So stovkami vydavateľov na ploche 12 150 m2 je miestom inšpirácie a okrem tisícov nových publikácií sa návštevníci môžu vždy tešiť na množstvo podujatí, pódiové rozhovory, panelové diskusie, čítania a prednášky nemecky hovoriacich a medzinárodných autorov ako aj početné podujatia pre deti a mládež.

Slovensko je zastúpené formou malého informačno-prezentačného národného stánku a prispieva tiež do ponuky sprievodných podujatí. Už tradične sú aj slovenskí autori súčasťou programových podujatí fóra Donau Lounge, ktoré sa rozvinulo na osobitú prezentačnú scénu s „celodunajskou kultúrnou značkou“. Okrem veľkých a známych osobností dunajskej literatúry sa snaží prezentovať aj mladých, začínajúcich autorov.

Významnú úlohu v koncepcii programu vždy zohrávajú aj tematické priority, akými sú napríklad vyrovnávanie sa s minulosťou, jazyk a literatúra menšín, európske hlavné mestá kultúry v regióne či problematika post-Covidovej éry.

V dramaturgii účasti LIC zohľadňujeme nie len geografickú, ale aj kultúrno-historickú blízkosť tohto významného knižného fóra.