Roman Brat: Mordovisko

Bratislava, SPN-Mladé letá 2009

Ilustrácie Miroslav Regitko

Mordovisko alebo Bláznivé príbehy zo školy a okolia píše a rozpráva deviatak Boco. Tvrdí, že sa nudil a že prostredníctvom bláznivých, ako on tvrdí, haluzných príbehov sa nudy zbavil. Príbeh o dvoch pištoľníkoch, Príbeh o vši, Príbeh o Gejzírovom turnaji, Príbeh o haďom mužovi, to je len zopár názvov kapitol z Bratovej knihy. Autor Boco sa usiluje v každom príbehu vymýšľať a zastierať pravdepodobnosť či reálnosť vecí. Až na konci každej z kapitol prezradí, či je historka pravdivá, a teda sa odohrala naozaj, alebo nie. Evidentne mu to robí dobre. No nielen preto, že ho uletené príbehy zabávajú, ale aj preto, že v nich mnoho ráz pomocou svojej fantázie hľadá to, čo mu v skutočnosti chýba. Okrem iného pozornosť jeho spolužiačky Kláry, do ktorej je bezhlavo zaľúbený.