Románske literatúry a Revue svetovej literatúry

V zasadacej sále Ústavu svetovej literatúry SAV sa 28. novembra konala beseda o tematických číslach Revue svetovej literatúry, ktoré sa venovali románskym literatúram. Významná odborníčka a prekladateľka z rumunčiny Libuša Vajdová hovorila o dvoch číslach, v ktorých bola zastúpená rumunská literatúra (1/2007 a 3/2007). Zatiaľ čo v prvom tohtoročnom čísle revue poskytla dôveryhodnú informáciu o stave vo svete dnes veľmi úspešnej literatúry, ako aj zodpovednú selekciu artefaktov, tretie číslo prinieslo profil a výber z tvorby veľkého spisovateľa a religionistu Mirceu Eliadeho pri jeho storočnici.

Romanista Ladislav Franek vysoko hodnotil tie čísla Revue, v ktorých sa objavili infomácie, ako aj výbery z tvorby portugalsky písanej (Portugalsko, Brazília, Mozambik, Angola...) a potom hispánsko-americkej literatúry. Vo všetkých týchto prípadoch je spoločným menovateľom to, že k slovenskému čitateľovi prenikla úplne neznáma literárna tvorba, ktorá je však vo svete už dávno známa a slávna.

Šéfredaktorka Revue svetovej literatúry Jarmila Samcová informovala o tom, čo sa v najbližšom období v časopise pripravuje.

-mr-