Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov pripravila Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR pre rómske komunity, Ústavom etnológie SAV a OZ In Minorita výstavu Rómovia na Slovensku po roku 1989. Na vernisáži návštevníkov sprevádzal vedecký pracovník Etnologického ústavu SAV Arne MANN, ktorý predstavil rómsku problematiku u nás od novembrových zmien roku 1989 po súčasnosť, charakterizoval kultúru, vzdelanie, sociálnu oblasť, bývanie, zdravie, rodovú rovnosť, aktivity neziskového sektora a neobišiel ani otázku diskriminácie Rómov. Pozornosť vzbudila kolekcia publikácií o Rómoch aj od rómskych autorov z fondov knižnice. Pre kvapením pre účastníkov podujatia bol aj román Kone za lásku Ladislava TAVALIHO, ktorá vyšla v slovenskom i rómskom jazyku. Jeden výtlačok s podpisom autora čaká u nás v redakcii na čitateľa, ktorého vyžrebujeme spomedzi tých, čo do 19. apríla pošlú do redakcie kupón Sírius Cybernetics zo strany 11.