V  bratislavskom Zichyho paláci nestačili 28. marca stoličky pre všetkých, čo prišli na uvedenie knihy Mojich 7 životov, v ktorej sa rozpráva novinárka a prozaička Jana Juráňová (na foto Petra Procházku vpravo) s  publicistkou a  prekladateľkou Agnešou Kalinovou (vľavo). Ponuka Jany Juráňovej na knižný rozhovor ju prekvapila, a  napokon súhlasila. Jana Juráňová ocenila pamäť pani Agi a  najmä to, ako nikoho neohovárala, každého chválila a  obdivovala – „Dala som si od nej vysvetliť dejiny 20. storočia,“ povedala. Z množstva textu, ktorý okrem osudu rozprávačky zobrazuje ďalšie pohnuté príbehy, po starostlivom a  neľahkom výbere vznikla predstavovaná kniha, ktorej sa priamo na prezentácii predalo vyše stovky. Podujatie moderoval Martin Bútora, k  slovu sa dostal aj Kornel Földvári, kolega z Kultúrneho života, ako aj Pavol Branko, autor spomienok Proti prúdu, ktorého život bol prepojený s Kalinovcami: „Som zvedavý, do akej miery sa moja a Agina pamäť stretnú a pretnú.“ Rozhovor s osobnosťou Kultúrneho života a Slobodnej Európy, ale predovšetkým žičlivou a priateľskou dámou je prvým titulom novej edície Rozhovory ASPEKTU.