Rozhovory s luteránmi

Vo štvrtok 22. júna sa podvečer v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnilo uvedenie knihy Ivany HavranovejRozhovory s luteránmi (Marenčin PT). Autorka sa po úspechu prvého knižného titulu venovaného tejto téme rozhodla pokračovať v dialógu so známymi osobnosťami kultúrneho, spoločenského i náboženského života, ktoré sa hlásia k myšlienkam luteranizmu, evanjelickému vierovyznaniu a cítia sa byť luteránmi. Nová kniha tak na 123 stranách ponúka dvanásť rozhovorov, v ktorých autorka vyspovedala Simonu Bubánovú, Deanu Jakubiskovú, Františka Kovára, Tomáša Krčméryho, Alexandru Kusú, Janka Lehotského, Hanu Lasicovú, Fedora Malíka, Vladimíra Petríka, Jakuba Pavlúsa, Ivetu Radičovú a Anku Šikulovú. Nechýba ani úvod z pera Michala Havrana, syna autorky a epilóg evanjelického teológa Ondreja Prostredníka.

Počas uvedenia knihy Dado Nagy a Jarmila Lajčáková-Hargašová spolu s autorkou knihy Ivanou Havranovou hľadali odpovede nielen na to, v čom sa líši druhá knižka rozhovorov s luteránmi od prvej, ale hovorili aj o svojich postojoch k Bohu, viere, luteránskom povedomí, náboženskej tradícii. Rozhovory s luteránmi sú viac zamerané na vzťah s Bohom, sú osobnejšie, dôvernejšie. V novej knižke nájdu čitatelia aj rozhovor s hercom Františkom Kovárom, ktorý, hoci je katolíkom, sa už desaťročia profesionálne pohybuje aj v evanjelickom prostredí. V diskusii s autorkou knihy a Dadom Nagyom si František Kovár zaspomínal na nahrávanie duchovných zamyslení pod názvom Kvapky, ktoré ho veľmi oslovili.

Uvedenie knihy Rozhovory s luteránmi bolo nielen prezentáciou zaujímavého titulu, ale aj priestorom na diskusiu o témach, ktoré nosíme hlboko v duši a srdci. A za to patrí autorke Ivane Havranovej a všetkým diskutujúcich veľká vďaka.

Eva Bachletová