Rozhovory s Rudolfom Dobiášom v Trenčíne

Prezentácia novej knihy rozhovorov s Rudolfom Dobiášom Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci, ktorú s autorom pripravil spisovateľ Anton BALÁŽ a vydalo Literárne informačné centrum, sa uskutočnila vo Verejnej knižnici Michala Reštku v Trenčíne 5. marca bez hlavného protagonistu knihy. Rudolf Dobiáš bol práve v čase prezentácie na operačnom stole. Okrem jeho rodiny sedeli v publiku mnohí jeho priatelia a priaznivci, ktorí boli duchom s ním, všetci mu želali, aby všetko dobre dopadlo, a tak bolo príjemným prekvapením, keď sa na záver podujatia ohlásil v telefóne svojmu synovi. Všetci prítomní mu na diaľku zaželali skoré uzdravenie a vyjadrili želanie, aby sa čoskoro vrátil medzi nich.

Prezentáciu knihy uvádzala Janka POLÁKOVÁ, zakladajúca členka trenčianskeho Literárneho klubu Omega, ktorý toto podujatie pripravil. Publicista Ján BÁBIK vo svojom príspevku vyzdvihol vysoký morálny kredit Rudolfa Dobiáša, ktorý napriek nespravodlivému odsúdeniu nikdy neuvažoval o pomste, nezanevrel, ale svoju literárnu a publicistickú tvorbu venoval tomu, aby sa na temné stránky histórie nezabúdalo. O vlastný literárny talent, ktorý ťažko a iba pomocou veľkorysých ľudí, ako bola napríklad rozhlasová dramaturgička Emília Drugová, mohol sám uplatniť, dokázal sa podeliť  so svojimi bývalými spoluväzňami pri vydaní ich básní spoza mreží. Napokon veľkú tvorivú húževnatosť prejavil aj pri vyhľadávaní osudov nespravodlivo stíhaných a ich literárnom spracovaní v štyroch zväzkoch Triednych nepriateľov. Autor knižných rozhovorov Anton Baláž priblížil publiku, ako kniha vznikala, najmä neľahké okamihy, keď sa Rudolf Dobiáš musel v spomienkach vracať k najtemnejším chvíľam svojho života.

Účinkujúci spolu s riaditeľkou knižnice Ing. Gabrielou Krokvičkovou a manželkou Rudolfa Dobiáša na záver besedy slávnostne uviedli knihu medzi čitateľov.