Rozlúčka s Júliusom Vanovičom

25. decembra 2020 zomrel v dôsledku problémov so srdcom vo veku 85 rokov esejista, prozaik a publicista Július Vanovič. Posledná rozlúčka s ním sa koná práve dnes, 7. januára, a kvôli pandemickým opatreniam sa ho môže zúčastniť iba úzky okruh najbližšej rodiny. Napriek našej neprítomnosti sa aj my, Literárne informačné centrum, pripájame ku kondolentom.

Na našom webe nájdete článok Dany Podrackej o odchode Júliusa Vanoviča, ktorý bol naším spolupracovníkom aj osobným priateľom. 

Autorom fotografie je Pavel Kastl www.kastl.sk