Rozlúčka s Marošom Bančejom

V posledný júlový deň sa v priestoroch bratislavskej Mestskej knižnice uskutočnila rozlúčka s básnikom a publicistom Marošom Bančejom. Stretnutie zorganizovalo vydavateľstvo Pars Artem a moderátormi boli Ondrej Kalamár a vydavateľka Zuzana Kuglerová. Súčasťou akcie bol aj hudobný sprievod, o ktorý sa postaral Roman Galvánek.

Rozlúčiť sa s Marošom Bančejom prišli aj básnik Martin Chudík, herec a humorista Roman Pomajbo, básnik Miroslav Kapusta, Stano Háber, Roman Michelko a Gabriela Rothmayerová.

Hostia predniesli krátke príhovory, v ktorých si zaspomínali na svojho kolegu a ukončili ich prednesom básní. Prednášala sa hlavne tvorba Maroša Bančeja, ale niektorí z hostí prispeli aj vlastnými básňami, ktoré zložili na počesť zosnulého. Ku koncu stretnutia Zuzana Kuglerová ešte predniesla básne priateľov, ktorí sa nemohli podujatia zúčastniť.

Na Maroša Bančeja sa spomínalo ako na prajného človeka so zmyslom pre humor a s citom pre literatúru. Bol to človek, ktorý si na ľuďoch všímal hlavne ich kvality. Na odľahčenie atmosféry sa Stano Háber podelil s prítomnými o vtipné príhody, ktoré s Bančejom prežili. Stretnutie uzavrel Roman Galvánek, ktorý zahral Bančejovu obľúbenú pieseň.