Publikácia Mesto – Región – Metropola. Paríž, Lyon, Saint-Étienne (Eurostav, Spolok architektov Slovenska 2011, preklad Kornélia Molnárová) je zavŕšením medzinárodného architektonického sympózia Mesto – Región – Metropola. Plány do budúcnosti. Výmena skúseností, ktorého koncepciu navrhli Štefan Šlachta a  Alena Kubová-Gauché. Sympózium bolo zamerané na znovuobjavenie urbanity, opieralo sa o  projekt Veľkého Paríža (Le Grand Paris) a jeho cieľom bolo prediskutovať ponaučenia vyplývajúce z tohto projektu i pre ďalšie európske mestá. Medzi nimi nechýba ani Bratislava. Publikácia zostavená z textov francúzskych odborníkov si kladie za úlohu objasniť, do akej miery návrhy na premenu mesta súvisia s novým chápaním metropoly a regiónu. Tento úmysel sa opiera o príklady francúzskych miest – Paríža, Lyonu a Saint-Étienne.

Knihu tvorí šesť príspevkov. Prvou v poradí je štúdia architekta Jeana-Louisa Cohena, zameraná na niekoľko návrhov, ktoré v 20. storočí určili predstavu Paríža. Architekt Henri Bresler zasa priblížil tri projekty realizované v  periférnych obvodoch Paríža: Front de Seine (okolie Seiny), ZAC (zóna spoločného plánovania) Bercy a Macdonaldov sklad. Člen Rady pre architektúru, urbanizmus a životné prostredie v regióne Rhône Philippe Dufieux sa zamýšľa nad novým vytváraním urbanity Lyonu. Príspevok Michela Thiollièra sa zaoberá funkčnou premenou priemyselného mesta St. Étienne, ktoré sa chce spolu s našou Banskou Bystricou uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Obe mestá sa v tomto úsilí obojstranne podporujú. Alena Kubová-Gauché píše o predstave metropoly v projekte mesta so zameraním na Lyon a St. Étienne. Nadväzuje tak na Thiollièra a približuje projekty, ktoré majú podstatný význam pre vývoj mesta. Profesor na Université de Genève Rémi Baudouï sa vo svojej štúdii zameral na projekt Firminy-Vert, ktorý je snahou francúzskeho politika Eugéna Claudius-Petita zmeniť priemyselné mesto Firminy vybudovaním novej štvrte Firminy-Vert. Baudouï spomína úlohu, ktorú v projekte zohral architekt Le Corbusier.

Cieľovou skupinou, na ktorú sa publikácia obracia, sú predovšetkým architekti a urbanisti, no isto upúta aj tých, ktorí sa zaujímajú o  okruh problémov súvisiaci s rozvojom miest.