Rozpory priameho života

Christa Wolfová, ktorú považujú za najvýznamnejšiu súčasnú nemeckú spisovateľku, oslávila 18. marca 75. narodeniny. Okrem jazykovej výrazovej sily sa jej texty vyznačujú intelektuálnou brilantnosťou. Vážia si ju aj ako feministickú autorku, pretože vo svojich dielach Kassandra, Medea a ďalších kriticky skúma rodové role. Christa Wolfová získala mnohé národné a medzinárodné vyznamenania, okrem iného v roku 2002 Nemeckú knižnú cenu za celoživotné dielo.

Jej prvá kniha Moskauer Novelle (Moskovská novela) vychádza  roku 1961, od roku 1962 je spisovateľkou v slobodnom povolaní. Keď jej v roku 1963 vyšla novela Der geteilte Himmel (Rozdelené nebo), príbeh stroskotaného východonemecko-západonemeckého lúbostného vzťahu, stáva sa známou nielen v NDR a v SRN, ale aj v zahraničí.

Vo svojich dielach reflektuje život počas obdobia národného socializmu, v NDR a v Spolkovej republike, pretože písanie je pre ňu nikdy nebolo len rozvíjaním vlastnej osobnosti, ale aj zodpovednou výmenou názorov s politickou prítomnosťou a postojom k spoločenským otázkam. Kindheitsmuster  (Model detstva,1976) chápe ako vyrovnanie s vlastným detstvom, pokúša sa preskúmať vzory myslenia ,,malých ľudí" počas obdobia národného socializmu, ako aj život v NDR. Novela Leibhaftig (Vtelený, 2002) sa interpretuje ako posledná rozlúčka s NDR. Opätovne ju zamestnáva konflikt medzi jednotlivcom a spoločnosťou. O pochybnostiach, ktoré ňou zmietali, sa možno dočítať v jej autobiografickom diele dokumentujúcom roky 1960 až 2000 Ein Tag im Jahr (Jeden deň v roku, 2003).

Roku 1989 sa zasadzuje za ďalšiu existenciu samostatnej NDR. Verí v možnosť jestvovania humánneho socializmu. Po publikovaní novely  Was bleibt (Čo zostáva), v ktorej ide o psychické problémy spojené s prenasledovaním, vzplanie nemecko-nemecká literárna hádka -- novinári a intelektuáli odsúdia Wolfovej ranú tvorbu a jej zotrvávanie v NDR.

Christe Wolfovej vyšli v slovenskom preklade: Nikde na svete,1988; Kassandra, 1987; Rozdelené nebo, 1965; Model detstva, 1980.

–sk–