Fedor Gál uviedol spolu s Michalom Kaščákom a Mirom Švolíkom v priestoroch kníhkupectva Artforum (podľa slov autora) svoju poslednú knihu s názvom Krédo (Artforum), ktorá obsahuje jeho aforizmy, glosy a aktuálne texty. V priateľskom duchu prebehla debata o vzniku knihy od prvotného konceptu „vetičky“ cez grafickú úpravu (Milan Nedvěd) až po fotografické koláže (Miro Švolík).

Prostredníctvom predčítaných vybraných pasáží z knihy sa viedla diskusia, v ktorej sa rozoberalo to, čo môže definovať autora na základe toho, čo v živote neurobí. Otvorené boli viaceré otázky od problematiky demokracie a ľudu, politiky českého a slovenského kontextu cez vývoj spoločnosti, generácie, umenia a jeho honorovania až po medziľudské vzťahy.

Okrem textovej časti bola predstavená aj myšlienka fotografií, tvoriacich v Kréde sprievodný materiál, a teda že majú v publikácii združiť ľudí, ktorí boli a sú prítomní okolo autora. Snímky tak majú podľa tvorcov predstavovať centrálny záujem o ľudskú individualitu. Podujatie uzavrela debata o videách s autorom, ktoré boli vydané na platforme YT, čím sa otvorila téma zlomovosti doby, generačnej výmeny, zmeny životnej paradigmy a elít.
 
Lenka Macsaliová