Turčianska knižnica v Martine s podporou Nadácie COOP Jednota Slovensko pripravila v júli pre svojich malých čitateľov rozprávkový letný tábor pod názvom Čítanie je hra. Konal sa v dvoch turnusoch počas dvoch júlových týždňov. V ríši rozprávok deti prežívali dopoludnia plné fantázie, hier, tvorivosti a divadla.

Každý deň sa niesol v  znamení inej rozprávky (O  medovníkovom domčeku, O  troch prasiatkach, Dedko repku zasadil, Soľ nad zlato, Janko Hraško). Ráno si ju deti spoločne nahlas prečítali, porozprávali sa o  nej, potom ju podľa pripraveného scenára nacvičili a  zahrali ako divadelné predstavenie. Na rozprávku vždy nadväzovali aj tvorivé dielne. V rámci programu deti navštívili Dom J. C. Hronského a  privítali tiež dve návštevy: Ľuboša Milanca z  Turčianskych Kľačian, ktorý ich oboznámil so životom a prácou na salaši, a Jána Cígera, ktorý im pútavo prerozprával dobrodružstvá Janka Hraška a  vysvetlil im, že podľa nespochybniteľných dôkazov Janko Hraško pochádza z Turca.

Takmer 40  malých účastníkov tohtoročného prázdninového denného tábora si užilo pestré dobrodružstvá s  rozprávkovými bytosťami a ich príbehmi, no našiel sa čas aj na hru, spev či majstrovanie.