Kníhkupectvo Čas na ticho v Humennom predstavuje jeho majiteľ Igor Fejko.


Kníhkupectvo som založil pred Vianocami 2010 spolu s mojím otcom. Ako objavitelia moci a krásy kníh, ako ich milovníci a vášniví zberatelia sme – napriek zlým sudbám, že ľudia už knihy takmer nečítajú – usúdili, že vybudovanie kníhkupectva je asi tou najzmysluplnejšou vecou, akú môžeme urobiť. V dobe informačného nadbytku a chaosu, dobe presiaknutej vtieravým audiovizuálnym smogom, dobe povrchných, instantne vygúglených vedomostí, v tejto dobe môže byť dobré kníhkupectvo čosi ako protijed. Nemáme síce ambíciu zachrániť svet, no s radosťou sa podieľame na úsilí vychádzajúcom z myšlienky, že rozvojom schopnosti vyjadrovať sa človek rozvíja svoje myslenie, vedomie, a teda svoje bytie.

Popri bohatom výbere spoločenskovednej a duchovnej literatúry majú u nás silné zastúpenie i detské knihy a beletria. Mládežníckym návštevám zvykneme povedať, že tak ako všetci vieme čosi namaľovať, no Caravaggio či Monet to dokážu fascinujúco, tak sa vieme všetci aj nejako slovne vyjadriť, no Shakespeare, Márquez či Murakami to dokážu s takou hĺbkou a tak nádherne, že sa môžeme s veľkým pôžitkom opájať krásou a výstižnosťou ich textov. Murakamiho kniha Nórske drevo bola aj naším najpredávanejším júlovým titulom.

Pri výbere názvu kníhkupectva nás inšpirovala slovenská filozofujúca spisovateľka Etela Farkašová, ktorá vo svojej eseji Čas na ticho píše: „Uznanie limitov, ich opodstat­nenosti či už v oblasti spotreby tovarov, energií, alebo v oblasti spotrebovávania vlastnej ,časovosti‘ zrejme predpokladá aj uznanie potreby stíšenia, spomalenia, zahĺbenia do seba, zvnútornenia. A to je to, čo v modernej dobe absentuje, čo protirečí jej ideálom.“