Rudolf Čižmárik: Putovanie k Styxu

Rudolf Čižmárik: Putovanie k Styxu

Rudolf Čižmárik sa  narodil 18. júla 1949 v Šoporni. Maturoval  v Bratislave na chemickej priemyslovke a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského študoval  estetickú výchovu a slovenský jazyk. Verše publikoval už počas štúdia na strednej škole. Pracoval ako redaktor v Literárnej redakcii Československého  rozhlasu, v denníku Pravda,  ako riadiaci zmenár v Tlačovej agentúre SR,  riaditeľ Domu slovenskej literatúry v Národnom literárnom centre.

Debutoval v roku 1970 zbierkou Kamenné úžasy. Potom nasledovali zbierky Krehká, Stvorenie slnka, Variácie, Obyčajný život, Umývanie vody, Obojstranný zápal sŕdc, Horiaca ruža – Die brennende Rose (dvojjazyčne), Vôňa tela vône slov. Jeho verše vyšli doteraz v 12 jazykoch. Vydal aj niekoľko prozaických kníh, venuje sa aj prekladu  a publicistike v oblasti kultúry. V knižke Dvojaký život uverejnil eseje o kultúrnospoločenskom dianí. Naposledy mu vyšiel výber z ľúbostnej a erotickej poézie pod názvom Nahé nohy. Jeho tvorbu ocenili viacerými uznaniami doma i v zahraničí.