Rudolf Dobiáš a Anton Baláž v Trnave

Týždeň slovenských knižníc sa tento rok otváral v Trnave. Prvou besedou v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho bolo stretnutie s Rudolfom Dobiášom a Antonom Balážom. Bolo venované ich knihe Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci. Rozhovor, ktorý s autormi viedla Alena Beňová, napriek ťažkej téme bavil početné publikum. Na akcii sa zúčastnila verejnosť i žiaci trnavského gymnázia Angely Merici. O temnej atmosfére päťdesiatych rokov potom autori debatovali aj so študentmi v knižnici Univerzity Cyrila a Metoda.